پذيرش تلفني
نویسنده : مدیر سایت    
دوشنبه 2 اسفند 1395
    
بازدید: 41694
    
زبان : فارسی
    

مراحل انجام رزرو نوبت تلفني:

 


 

  1. با شماره تلفن هاي 07136277070 و 9-07136280443 تماس حاصل نماييد.
  2. جهت رزرو نوبت عدد يك و لغو نوبت عدد 2 را انتخاب نماييد.
  3. گروه درمانگاهي مورد نظر را انتخاب نماييد.(عدد1)وسپس كليد * را فشاردهيد.
  4. كلينيك مورد نظر را انتخاب و سپس كليد * را فشار دهيد.
  5. پزشك مورد نظر را انتخاب و سپس كليد * را فشار دهيد.
  6. برنامه هاي خالي پزشك اعلام مي شود،شماره مورد نظر را انتخاب و سپس كليد * را فشار دهيد.
  7. كد ملي خود را وارد نماييد(اتباع خارجي شماره پاسپورت خود را وارد نماييد) و سپس كليد * را فشار دهيد..
  8. شماره موبايل خود را بدون صفر وارد نماييد و سپس كليد * را فشار دهيد..

درصورت تاييد نوبت، براي شماSMS  ارسال ميگردد.

لطفا جهت دريافت نوبت خود يك ساعت قبل از حضور پزشك مراجعه نماييد در غير اين صورت نوبت شما لغو ميگردد و همچنین در صورت داشتن همراه فقط یک نفر شما را همراهی نماید.