پذیرش اینترنتی

Public Information

نام و نام خانوادگی : پرفسور علي اصغر خدادوست
تاریخ تولد : 1314/10/4
محل تولد: شيراز / ايران
پست الکترونیک : Ali@khodadoust.com
آدرس : ايران ،شيراز ،چهارراه ستارخان، بيمارستان فوق تخصصي چشم پزشكي خدادوست ، كد پستي 71839-14317