بررسي شبكيه و عروق خوني
نویسنده : مدیر سایت    
سه شنبه 3 اسفند 1395
    
بازدید: 23765
    
زبان : فارسی
    

( Optic Coherence Tomography)OCT:

-یک روش تصویر برداری است براي ارزيابي و کسب اطلاعات با استفاده  از مقاطع توموگرافیک از لایه های  شبكيه چشم  كه مانند اولتراسونوگرافي بوده، که البته  به جاي امواج فراصوتي از امواج نوری استفاده شده است.

برای تشخیص و پی گیری بسیاری از بیماری ها وضایعات  شبکیه مانند :ادم ماکولا، دژنرسانس ماکولا، رتینوپاتی دیابتی و گلوکوم به کار می رود. از آنجائی که دراین تکنیک از یک منبع نورانی استفاده می شود احتیاجی به تماس با چشم وجود ندارد و در عرض چند ثانیه انجام می گیرد. 

  آنژیوگرافی(Angiography) :

روشی است براي مطالعه وبررسی  عروقي رتين و كروئيد که معمولا " برای بررسی عروق شبکیه از آنژيوگرافي با ماده فلورسئين  و براي بررسي عروقي كروئيد  و قسمت های عمقی تر آنژيوگرافي با ماده ايندوسياتين استفاده مي شود. 

به عبارت دیگر میتوان گفت :آنژیوگرافی فلئورسئین بیشتر برای بررسی رتینوپاتی دیابتی، بیماری های انسدادی عروق مانند انسداد شریان یا ورید شبکیه و ارزیابی دژنرسانس wet ماکولا کاربرد دارد و ICG، برای بررسی خون درماکولا مانند نوع wet دژنرساس وابسته به سن استفاده می شود.

 

 

Color Fundus:

دستگاهي كه قابليت برداشتن تصاوير رنگی از ته چشم بيمار را دارد و همچنين قابليت پيگيري بيماران از نظر پيشرفت ضايعه و بررسي و تحقيق در بيماري هاي مختلف رتين و ثبت بيماري هاي نادر چشمي و ارائه اطلاعات دقيق در مورد پاسخ درمان هاي مختلف را دارد.

 

سونوگرافي:


UA-141230297-UA-141230297-1