پذیرش اینترنتی

متخصصین بیمارستان دکتر خدادوست

 • دكتر سعدالله پويان

  دكتر سعدالله پويان

  فوق تخصص قرنيه - جراح و متخصص چشم

 • دكتر ساسان نيكنام

  دكتر ساسان نيكنام

  فوق تخصص قرنيه - جراح و متخصص چشم

 • دكترمهرداد شمشيري

  دكترمهرداد شمشيري

  فوق تخصص قرنيه - جراح و متخصص چشم

 • دكتر رضا عبودي

  دكتر رضا عبودي

  فوق تخصص قرنيه - جراح و متخصص چشم

 • دکتر منیر عزیز زاده

  دکتر منیر عزیز زاده

  فوق تخصص قرنیه - جراح و متخصص چشم

 • دکتر آرش عالی وند

  دکتر آرش عالی وند

  فوق تخصص قرنیه -

 • دكتر علي جان نعمتي

  دكتر علي جان نعمتي

  فوق تخصص شبكيه - جراح و متخصص چشم

 • دكتر علي خوش آمدي

  دكتر علي خوش آمدي

  فوق تخصص شبكيه - جراح و متخصص چشم

 • دکتر مهرداد آفرید

  دکتر مهرداد آفرید

  فوق تخصص شبکیه - جراح و متخصص چشم

 • دکتر آرش عبودی

  دکتر آرش عبودی

  فوق تخصص شبکیه - جراح و متخصص چشم

 • دكتر فاطمه شريفي

  دكتر فاطمه شريفي

  فوق تخصص انحراف چشم و اطفال - جراح و متخصص چشم

 • دكتر علي رضا علوي

  دكتر علي رضا علوي

  فوق تخصص انحراف چشم و اطفال - جراح و متخصص چشم

 • دكتر ثريا صاكي

  دكتر ثريا صاكي

  فوق تخصص انحراف چشم و اطفال - جراح و متخصص چشم

 • زهرا کلانتری

  زهرا کلانتری

  فوق تخصص انحراف چشم و اطفال - فوق تخصص انحراف چشم و اطفال

 • دكتر محمدرضا فلاحي

  دكتر محمدرضا فلاحي

  <

  فوق تخصص پلك و زيبايي - جراح و متخصص چشم

 • دكتر سحاب الدين شهرزاد

  دكتر سحاب الدين شهرزاد

  <

  فوق تخصص پلك و زيبايي - جراح و متخصص چشم

 • دكتر محسن افروزي فر

  دكتر محسن افروزي فر

  فوق تخصص آب سياه - جراح و متخصص چشم

 • دکتر سید محمد بنی فاطمی

  دکتر سید محمد بنی فاطمی

  فوق تخصص آب سیاه - جراح و متخصص چشم

 • دکتر رضا رخشان

  دکتر رضا رخشان

  فوق تخصص آب سیاه - جراح و متخصص چشم

 • دكتر جمشيد يگانه

  دكتر جمشيد يگانه

  جراح و متخصص چشم - جراح و متخصص چشم

 • ویدا ایلخانی

  ویدا ایلخانی

  جراح و متخصص چشم - جراح و متخصص چشم

 • پیام مکاتب

  پیام مکاتب

  جراح و متخصص چشم - جراح و متخصص چشم

 • دكتر سعيد فتحي زاده

  دكتر سعيد فتحي زاده

  - بيهوشي

 • دكتر حميدرضا پيروي

  دكتر حميدرضا پيروي

  - بيهوشي

 • دكتر سعيد قائمي

  دكتر سعيد قائمي

  - بيهوشي

 • دكتر احمدرضا پايدار

  دكتر احمدرضا پايدار

  - بيهوشي

 • دكتر فهيمه ولي پور

  دكتر فهيمه ولي پور

  - بيهوشي

 • دکتر فریده حیدری

  دکتر فریده حیدری

  - پزشک عمومی

 • دکتر رضا معرفی

  دکتر رضا معرفی

  - پزشک عمومی

 • دکتر سید محمد بدری

  دکتر سید محمد بدری

  - پزشک عمومی