بررسي contrast sensitivity
نویسنده : مدیر سایت    
سه شنبه 3 اسفند 1395
    
بازدید: 21862
    
زبان : فارسی
    

Contrast Sensitivity

اساس این تست، بررسی میزان قدرت چشم برای تشخیص یک جسم بر روی یک زمینه است. هرچقدر رنگ و شکل جسم هدف و زمینه به یک دیگر نزدیک تر باشند، تشخیص این دو از یک دیگر مشکل تر است. در این تست از اشیای مختلف برروی زمینه های متفاوت استفاده می شود. کاهش c.s در بسیاری از بیماری های چشمی مانند بیماری های قرنیه، آب مروارید و بیماری های دژنراتیو شبکیه دیده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


UA-141230297-UA-141230297-1