نام و نام خانوادگی : دکتر آرش عالی وند

تخصص :

فوق تخصص : فوق تخصص قرنیه

سوابق تحصيلي:

 • رتبه یک درصد برتر در دوران پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • دارای بورد تخصصی چشم پزشکی از دانشگاه جندی شاپور اهواز
 • دارای فلوشیپ فوق تخصصی قرنیه از دانشگاه علوم پزشکی تهران (بیمارستان فارابی)

سوابق كاري:

 • خدمت طرح تخصص دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس به مدت دو سال
 • دوران فلوشیپ در بیمارستان فارابی تهران به مدت هجده ماه
 • بیمارستان فوق تخصصی نور تهران به مدت چهار ماه

سوابق آموزشي پژوهشي:

 • ارائه مقاله به صورت شفاهی و پوستر در کنگره های سالیانه انجمن چشم پزشکی
 • ارائه چندین مقاله ISI در ژورنال های معتبر خارجی
 • ارائه پرزنتیشن در کنگره سالیانه فارابی

افتخارات:

 • یک درصد برتر دوران پزشکی عمومی
 • چیف رزیدنت دوران تخصصی
 • کسب عنوان فلوی برتر از بیمارستان فارابی تهران در سال 98

 

First name: Arash

Last name: Alivand

Adress: khodadoust eye hospital,saatarkhan square,zargari street,shiraz ,Iran

 

 

Education :

Fellow ship of Cornea and Anterior Segment: Farabi Eye Hospital, Tehran University, Tehran, Iran

Specialty in Ophthalmology: Jondishapour University, Medical School, Ahvaz-Iran

M.D. Shiraz University, Medical School,Shiraz-Iran

 

Work Experiences :

2019 up to now : Cornea consultant, Dr. Khodadoust Eye Hospital, Shiraz, Iran

Working as a General Ophthalmologist at Hormozgan university of medical science, Bandarabbas for two years .    

 Working as a General Ophthalmologist in Larestan for two years.   

Fellowship of cornea. Farabi Eye Hospital, Tehran, Iran  

              

Accomplishments and honour:

Top One percent in general medical students (1%), Shiraz University of medical science.

Chief Resident of ophthalmology ward, Jondishapour University of medical science, Ahvaz.

Top fellowship of Farabi Eye Hospital in 2019.UA-141230297-UA-141230297-1