نام و نام خانوادگی : زهرا کلانتری

تخصص : فوق تخصص انحراف چشم و اطفال

فوق تخصص : فوق تخصص انحراف چشم و اطفال

سوابق تحصيلي:

مدرك پزشكي عمومي  : دانشگاه علوم پزشكي شيراز- شیراز- ایران           

تخصص چشم پزشكي : دانشگاه علوم پزشكي شیراز- شیراز- ایران

فلوشیپ استرابیسم و چشم پزشکی اطفال: دانشگاه علوم پزشکی شیراز- ایران                        

سوابق كاري:

17 ماه طرح پزشکی عمومی در میمند فیروزآباد فارس- ایران

17 ماه طرح تخصصی دانشگاه علوم پزشکی فسا- فارس- ایران

به مدت سه سال چشم پزشک در شهرستان فیروزآباد- فارس- ایران

 


First name: Zahra

Last name: Kalantari

Address: khodadoust eye hospital,saatarkhan square,zargari street,shiraz ,Iran

 

Education :

   MD degree: Shiraz University of Medical Science, Shiraz Medical School, Shiraz, Iran

   Ophthalmology Certificate: Department of Ophthalmologist, Shiraz University of Medical Science, Shiraz Medical School, Shiraz, Iran  

   Fellowship of Pediatric Ophthalmology: Shiraz University of Medical Science, Shiraz Medical School, Shiraz, Iran                                        

                      

Work Experiences :

  2021 to present:Khodadoust eye hospital

  Ophthalmologist, Firoozabad, Fars, for three yearsUA-141230297-UA-141230297-1