نام و نام خانوادگی : دكتر علي رضا علوي

تخصص : جراح و متخصص چشم

فوق تخصص : فوق تخصص انحراف چشم و اطفال

 

سوابق تحصيلي:

1386-1387: فلوشيپ ترميم اربيت، بخش چشم پزشكي دانشگاه نورفولك انگلستان

1382 تا 1383: فلو شيپ چشم پزشكي اطفال و انحراف، دانشگاه علوم پزشكي شيراز

1374 تا 1378: تخصص چشم پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز

1364 تا 1370: پزشكي عمومي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز

 

سوابق كاري:

1371 تا 1374 : فعاليت به عنوان پزشك عمومي

1382: مدرس و هماهنگ کننده دوره های چشم پزشکی دانشجویان پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز ، ایران

1376 تا 1379: مدير ارشد بخش چشم پزشكي بيمارستان خليلي، شيراز

1379 تا 1382: چشم پرشك، بيمارستان شركت نفت و بيمارستان شهر گچساران

1386 تا كنون: فوق تخصص چشم اطفال و انحراف، بيمارستان چشم پزشكي دكتر خدادوست، شيراز

 

سوابق آموزشي پژوهشي:

1381 : دريافت گواهینامه آزمون علوم پایه اتجمن بین المللی چشم پزشکی (ICO) ، کمبریج انگلستان

1382: دريافت گواهینامه آزمون علوم باليني اتجمن بین المللی چشم پزشکی (ICO) ، کمبریج انگلستان

 

افتخارات:

عضو انجمن چشم پزشكي ايران

عضو انجمن جراحان پلاستيك چشم و چشم پزشكي اطفال

عضو جامعه جراحان انحراف چشم اروپا

عضو جامعه بين المللي جراحان انحراف چشم


  

 

First Name:Alireza

Last Name:Alavi

Adress: khodadoust eye hospital, Shiraz, Iran

 

Education :

1985-1991:  MD degree, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz Medical School, Shiraz, Iran

1995-1999:  Ophthalmology Certificate, Department of Ophthalmology, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz Medical School, Shiraz, Iran

2003-2004:  Fellowship in pediatric ophthalmology and Strabismus, Department of Ophthalmology, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz Medical School, Shiraz, Iran (17months)

2007-2008:  Department of ophthalmology, Norfolk and Norwich University Hospital,Norwich, Norfolk, UK, Ocular adnexal orbital and reconstructive fellow, (3 months)  

 

Work Experiences:

1991-1995         Practicing as a GP

1995-1997         Lecturer & Coordinator of Ophthalmology Courses for Medical Students, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

                         Chief Resident of ophthalmology ward, Khalili Hospital, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

2000-2003        Working as a General Ophthalmologist in National Iranian.Oil Corporation hospital and the city hospital, Gachsaran.

2007-2014        Consultant pediatric ophthalmology and strabismus Surgeon, Khodadoust eye hospital, Shiraz, Iran. 

Accomplishments and honour:

1991- Present     Member, Medical Council of Iran

1999- Present     Member, Iranian Society of Ophthalmology

2004- Present     Member, Iranian Society of Pediatric Ophthalmology and Oculoplastic

2004-present      Member, European Strabismus Association

2014-present      Member, International Strabismological Association

 

Basic medical education and qualification:

2002  Certificate of International Council of Ophthalmology (ICO) Basic Science Assessment, Cambridge UK        

2003  Certificate of International Council of Ophthalmology (ICO) Clinical Science Assessment,Cambridge UKUA-141230297-UA-141230297-1