نام و نام خانوادگی : دكتر رضا عبودي

تخصص : جراح و متخصص چشم

فوق تخصص : فوق تخصص قرنيهUA-141230297-UA-141230297-1