پذیرش اینترنتی

متخصصین بیمارستان دکتر خدادوست

 • دکتور سعدالله پویان

  دکتور سعدالله پویان

  -

 • دکتور ساسان نیکنام

  دکتور ساسان نیکنام

  -

 • دکتور مهرداد شمشیری

  دکتور مهرداد شمشیری

  -

 • دکتور رضا عبودی

  دکتور رضا عبودی

  -

 • دکتور منیر عزیززاده

  دکتور منیر عزیززاده

  -

 • دکتور آرش عالی وند

  دکتور آرش عالی وند

  -

 • دكتور رامين حيدريان

  دكتور رامين حيدريان

  -

 • دکتور علی جان نعمتی

  دکتور علی جان نعمتی

  -

 • دکتور خوش آمدی

  دکتور خوش آمدی

  -

 • دكتور عليرضا بوالخير

  دكتور عليرضا بوالخير

  -

 • دكتور شعبان پور حقيقي

  دكتور شعبان پور حقيقي

  -

 • دكتور اميرحسين فرحي

  دكتور اميرحسين فرحي

  -

 • دکتور فاطمه شریفی

  دکتور فاطمه شریفی

  -

 • دکتور علی رضا علوی

  دکتور علی رضا علوی

  -

 • دکتور ثریا صاکی

  دکتور ثریا صاکی

  -

 • دكتور زهرا كلانتري

  دكتور زهرا كلانتري

  -

 • دکتور محمدرضا فلاحی

  دکتور محمدرضا فلاحی

  <

  -

 • سحاب الدین شهرزاد

  سحاب الدین شهرزاد

  <

  -

 • دکتور محسن افروزی فر

  دکتور محسن افروزی فر

  -

 • دکتور سیدمحمد بنی فاطمی

  دکتور سیدمحمد بنی فاطمی

  -

 • دكتور رضا رخشان

  دكتور رضا رخشان

  -

 • دكتور هومن رزمي

  دكتور هومن رزمي

  -

 • دكتور ويدا ايل خاني پاك

  دكتور ويدا ايل خاني پاك

  -

 • دكتور باقر درگاهي

  دكتور باقر درگاهي

  -

 • دکتور فتحی زاده

  دکتور فتحی زاده

  -

 • دکتور حمیدرضا پیروی

  دکتور حمیدرضا پیروی

  -

 • دکتور سعید قائمی

  دکتور سعید قائمی

  -

 • دکتور احمدرضا پایدار

  دکتور احمدرضا پایدار

  -

 • دکتور فهیمه ولی پور

  دکتور فهیمه ولی پور

  -

 • دكتور روزبه غفاري

  دكتور روزبه غفاري

  -

 • دكتور امين رضا خالدي

  دكتور امين رضا خالدي

  -

 • دکتور فریده حیدری

  دکتور فریده حیدری

  -

 • دکتور سید محمد بدری

  دکتور سید محمد بدری

  -

 • دكتور احمدرضا رجبي

  دكتور احمدرضا رجبي

  -

 • دكتور مژده اميني

  دكتور مژده اميني

  -

 • دكتور بنداميري

  دكتور بنداميري

  -

 • هانيه زارعي

  هانيه زارعي

  -