پذیرش اینترنتی

بررسي contrast sensitivity

سه شنبه 3 اسفند 1395
بازدید: 23520

Contrast Sensitivity

اساس این تست، بررسی میزان قدرت چشم برای تشخیص یک جسم بر روی یک زمینه است. هرچقدر رنگ و شکل جسم هدف و زمینه به یک دیگر نزدیک تر باشند، تشخیص این دو از یک دیگر مشکل تر است. در این تست از اشیای مختلف برروی زمینه های متفاوت استفاده می شود. کاهش c.s در بسیاری از بیماری های چشمی مانند بیماری های قرنیه، آب مروارید و بیماری های دژنراتیو شبکیه دیده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.