پذیرش اینترنتی

بررسي ميدان بينايي

سه شنبه 3 اسفند 1395
بازدید: 27256

پريمتري:

ميدان بينائي يكي از تست هاي فانكشنال مهم است كه در حال حاضر به عنوان روشي استاندارد در تشخيص و پيگيري گلوكوم پذيرفته شده است. به كمك این روش، اختلال ميدان ديد ناشي از بيماري هاي شبكيه- عصب بينايي و مسير بينايي داخل جمجمه اي را مي توان تشخيص داد.