پذیرش اینترنتی

ارزيابي طول قدامي-خلفي كره چشم

سه شنبه 3 اسفند 1395
بازدید: 23783

Iol Master:

به منظور محاسبه قدرت لنزهاي درون چشمي براي استفاده در جراحي آب مرواريد مورد استفاده قرار مي گيرد، که شیوه اتومات تعیین شماره لنز می باشد.

 

 

بيومتري:

به منظور محاسبه قدرت لنزهاي درون چشمي براي استفاده در جراحي آب مرواريد مورد استفاده قرار مي گيرد ،که معمولا شیوه دستی تعیین شماره لنز می باشد .

 


A scan:

در اندازه گیری طول قدامی- خلفی چشم و نیز اندازه گیری قدرت لنز داخل چشمی جهت انجام عمل آب مروارید مورد استفاده قرار می گیرد.

 

B scan:

در تشخیص محل جدا شدگی های شبکیه و ویتره یا حضور یک جسم خارجی داخل چشم و همچنین برای معاینه اوربیت استفاده می شود. این تکنیک بیشتر برای معاینه ساختار خلفی چشم زمانیکه کدورت های داخل چشم ( مثل کاتاراکت و ادم قرنیه ) مانع معاینه آفتالموسکوپی می شوند ، استفاده می گردد.