پذیرش اینترنتی

عیوب انکساری چشم

یکشنبه 8 مرداد 1396
بازدید: 14533

عیوب انکساری چشم (Refractive errors)

 

میوپی (نزدیک بینی- Myopia)

در چشمی که مبتلا به نزدیک بینی است، توان کانونی قرنیه برای طول کلی چشم بسیار قوی است. تصاویر به جای آنکه روی پرده شبکیه تشکیل شوند، در جلوی آن تشکیل شده و در نتیجه اشیا تار دیده می شوند.

 

 

هیپرمتروپی (دوربینی- Hypermetropia)

در چشمی که مبتلا به دوربینی است، توان کانونی قرنیه برای طول کلی چشم بسیار ضعیف است. تصاویر به جای آنکه روی پرده شبکیه تشکیل شوند، در پشت آن تشکیل شده و در نتیجه اشیا تار دیده می شوند.

 

 

  آستیگماتیسم (Astigmatism)

آستیگماتیسم زمانی روی می دهد که قرنیه از یک جهت نسبت به جهت دیگر انحنای بیشتری دارد. در این حالت، انحنای قرنيه در جهات افقي و عمودي مشابه یکدیگر نيست وشکل آن بیش از آنکه به توپ فوتبال شبیه باشد، به توپ راگبی شبیه است. اگر آستیگماتیسم شدید باشد، تصاویر کشیده، بهم ريخته و نامنظم خواهند بود و اشیا تار دیده می شوند.

 

عدم انطباق کانونی شدید (HoA)

گاهی اوقات، مشکلات بینایی پیچیده تر از مواردی هستند که در بالا بیان شدند. عدم انطباق کانونی شدید زمانی رخ می دهد که سطح قرنیه، غیر طبیعی باشد. شایع ترین مورد، عدم انطباق کانونی کروی و کوما می باشد؛ با این حال، انواع متفاوت دیگری نیز وجود دارند. HoA می تواند بر اثر جراحی های قبلی، تروما و یا بیماری های مختلف چشمی به وجود آمده باشد. در چشمی که دچار عدم انطباق کانونی شدید است، حتی استفاده از عینک یا لنزهای تماسی نرم نیز کیفیت پایین دید را بهبود نخواهد بخشید و تنها گزینه پیش رو برای چنین افرادی می تواند استفاده از لنزهای تماسی سخت یا جراحی اصلاح عیوب انکساری باشد.

 

تصویر 1: در این شکل، قرنیه (A)، عنبیه و مردمک (B)، عدسی (C) و شبکیه (D) نشان داده شده اند. در این تصویر رایج ترین عیوب انکساری مانند میوپی (M) و هیپرمتروپی (H) در مقایسه با یک چشم نرمال (E) نشان داده شده اند. همانطور که مشاهده می کنید در یک چشم با دید طبیعی، تصاویر دقیقا بر روی شبکیه تشکیل می شوند.