پذیرش اینترنتی

پذيرش تلفني

دوشنبه 2 اسفند 1395
بازدید: 336308

مراحل انجام رزرو نوبت تلفني:

 


 

  1. با شماره تلفن هاي 07136277070 داخلی 157  تماس حاصل نماييد.